Putování po proudu 2014 link
09.04
17:00
Beseda na podporu osvěty autismu. Putování Po Proudu je druhý ročník osvětové akce – putování dospělých autistů po České republice od města k městu a na konci většiny dní je uspořádána přednáška a beseda o životě lidí s autismem. Posláním akce je podpora osvěty autismu a ukázat, že autista většinou nevypadá jako Rainman, že myslí a žije možná trochu jinak a někdy nelehce, ale přesto je nositelem obecně prospěšných kvalit. Na besedy zveme zajímavé hosty, kteří tak či onak mají k tématu autismu co říci, ať už jde o odborníky, herce či další malé či velké autisty, kteří mají co říci. Prvním z putujících je Pavel Hlušička (1987), který spolupracuje se sdružením Adventor teprve pár měsíců.
.