Velký páteklink
18.04
10:00
16:00
360
Vyprávění o lidových obyčejích v době Velikonoc, obchůzky kluků s řehtačkami, vědomostní kvíz pro děti i dospělé seznamující s tradičními obyčeji. Řemeslné dílny – pletení pomlázek, zdobení vajíček, stloukání másla, řezbář, kovář, drátenice, bylinkářka, předení kouzelné pašijové nitě. Vědomostní hra pro děti Velikonoční poklad. Obchůzky kluků s řehtačkami. Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje.

.