Velikonoční shromážděnílink
13.04
10:00
11:00
60
Zveme Vás na divadelní zpracování biblického příběhu vysvobození Izraelců z Egypta (podle filmu Princ egyptský).

.