Pojem Bezpečný Kolín jako preventivní nástroj města zná mnoho Kolíňáků. Jedná se o multidisciplinární skupinu, jejíž členy jsou zástupci služeb sociální prevence, represivních policejních složek, záchranářů či hasičů. Vzájemná partnerská diskuze všech zúčastněných, včetně vedení města, má za cíl vytvářet nejen bezpečnější město, ale rovněž se stává příkladem dobré praxe a inspiraci pro jiná města. „Projekt Bezpečný Kolín jsme například prezentovali v Úřadu práce České republiky jako úspěšný příklad municipálního lokálního projektu, který se zabývá prevencí kriminality,“ uvedl starosta Vít Rakušan a dále dodal, že následující den po prezentaci se mu ozvala další města z různých částí republiky, která mají zájem se na pracovní skupinu přijet osobně podívat. A co se podílů na úspěchu pracovní skupiny Bezpečný Kolín? „Z mého pohledu spočívá v tom, že to není formalizovaná struktura daná zákonem, ale struktura, která tady vznikla přirozeně a autenticky, aby fungovala v dané lokalitě. Nemyslím si, že jde praxe všude jednoduše opsat, ale inspirací být můžeme,“ doplnil starosta.