V měsíci říjnu bude zahájena revitalizace Pražské ulice, a to v úseku od světelné křižovatky U Modrého bodu směrem do města až k vyústění na náměstí Republiky. Jako první budou opraveny sítě pod komunikacemi. "My jsme ani toto nechtěli uspěchat, protože různé uzavírky v Kolíně jsou už teď dost šílené a ještě do toho začít u centra města s Pražskou... Naši vodohospodáři byli připraveni dělat sítě již v létě, ale my jsme to úmyslně drobně zbrzdili. Nechtěli jsme komplikovat dopravní situaci ve stejnou chvíli, kdy je Kolín v důsledku krajských investic obsypán různými objížďkami. Jsou sice v jiných lokalitách, ale ve finále se to kumuluje. Kolín není tak velké město, aby se objížďky vzájemně neovlivňovaly, ať jsou kdekoliv," řekl starosta Vít Rakušan.