Po nedávném schválení operačního plánu zimní údržby se společností AVE město připravilo a schválilo ještě dodatek, jehož cílem je výrazné zintenzivnění údržby ve dvou lokalitách, a to celý prostor nového autobusového terminálu a také prostor nově otevřených městských teras v zadním traktu Městského společenského domu a radnice. Obě plochy byly v systému zařazeny do I. kategorie a ručního úklidu, což znamená, že v případě, napadne-li sníh, musí být uklizeny do šesti hodin. "Před terminálem by měl probíhat ruční úklid, protože na nové ploše není ani technicky možné, aby tam probíhal strojní úklid," uvedl místostarosta Michael Kašpar. V minulých letech však býval problém se zajišťováním pracovníků na víkendové ruční úklidy. Jak tomu bude tentokrát? "Ruční úklid na víkendy bude, řešili jsme to a Ave by to mělo zajistit," dodal místostarosta.