Z důvodu nutné rekonstrukce plynovodu, by měla být od čtvrtka 6. dubna do konce května částečně uzavřena Ovčárecká ulice ve směru do centra města, a to v úseku od křižovatky s ulicí Sadová až po VI. základní školu. V opačném směru zůstane provoz zachován. Objízdná trasa pro nákladní dopravu by měla vést pro vjezd do Kolína Veltrubskou ulicí přes obec Veltruby. Pro osobní a autobusovou dopravu bude vjezd do Kolína zachován Ovčáreckou ulicí a za nadjezdem pak ulicí Sadovou do Veltrubské. "Co se týká dalších oprav, v tuto chvíli nemáme žádné konkrétní informace a ani nevíme, zda již byla Krajskou správou a údržbou silnic podána žádost orgánům státní správy. Nicméně jsou tu určitá avíza, že by mělo dojít k opravám dilatačních pásů na Novém mostě, kdy ale doprava bude omezena pouze v místech opravy. To znamená, že vždy pouze v konkrétním místě bude doprava omezena zúžením z dvou jízdních pruhů na jeden a most bude samozřejmě v obou směrech průjezdný," uvedl místostarosta Tomáš Růžička.

Další oprava, která byla původně plánována na obdobný časový úsek, čeká silniční nadjezd. Od loňského roku zbývá opravit jednu dilatační spáru na větvi směrem na Týnec nad Labem a druhou ve směru na Ovčáry. "Pokud se Krajská správa a údržba silnic rozhodne opravovat ve stejném termínu, tak technicky to možné je pouze ve směru na Týnec, ale co se týká druhé dilatační spáry ve směru Kolín - Ovčáry, to samozřejmě v této situaci možné není, protože tím by stanovené objízdné trasy pozbyly smysl. Takže v tomto směru oprava nadjezdu v termínu od 6. dubna do konce prací neproběhne. Radost z tohoto stavu opravdu nemáme, Kolíňáci si už zažili dost v loňském roce a jakékoliv další omezení při stávajícím rozložení pracovní doby TPCA bude velmi problémové. Přesto jsme argumentačně ubezpečováni, že opravy skutečně nutné jsou a jejich neprovedení může přinést mnohem delší a složitější opravy včetně varianty uzavření průjezdu. Nezbývá, než to vydržet," dodal místostarosta s tím, že ani v jenom z uvedených případů není vlastníkem ani investorem město Kolín.