Město Kolín v minulém týdnu získalo dotaci ve výši 8,1 mil. korun z Integrovaného operačního programu (IROP) na nákup a rekonstrukci bývalé ubytovny v Legerově ulici č. p. 224. Záměrem města je přebudovat objekt na bytový dům o osmi bytových jednotkách v režimu sociálního bydlení. Útočiště by zde v budoucnu našly osoby v nouzi, např. rodiče samoživitele. V současné době je připravována zadávací dokumentace na rekonstrukci a zároveň bude provedena platba za nákup uvedené nemovitosti. S uskutečněním platby se po dohodě s bývalým vlastníkem čekalo právě na závazný právní akt, kterým byla dotace přiznána.