V současné době město Kolín připravuje zadání projektu revitalizace prostoru zahrady Městské knihovny Kolín v Husově ulici. Jde o pozemek, který od zadního traktu knihovny pokračuje směrem k Labi. "Je to velmi zajímavý prostor i s nějakým sklepem, který je zatím neprozkoumán. A také je tam proluka, která vede až k Starému mostu. Mohla by tak být zpřístupněna místa, která zatím přístupná nejsou, a využívána např. jako letní čítárna s altánkem, což je i záměr ředitele knihovny pana Kárníka," řekl místostarosta Michael Kašpar. Projekt na revitalizaci zahrady bude pod vedením městského architekta připravovat odbor regionálního rozvoje. Podle místostarosty by projekt mohl být realizován nejdříve v druhé polovině letošního roku, ale spíše až v roce 2018.