V pátek 8. června v odpoledních hodinách byla zprovozněna okružní křižovatka ulic Benešova a Masarykova, jejíž rekonstrukce byla zahájena 9. května. Spolu s rekonstrukcí okružní křižovatky proběhla zároveň pokládka nového povrchu na reklamovaném úseku mezi křižovatkami s ulicemi Benešova a Tyršova (Rimavské Soboty). Reklamace byla z pohledu zhotovitele uznána, zvlněný povrch byl způsobem závadou na vypůjčeném finišeru. Zprůjezdněním celé Masarykovy ulice k tomuto datu tak byla na poslední chvíli splněna podmínka dokončení celé rekonstrukce do konání Kmochova Kolína. Zbývající terénní úpravy a výsadba zeleně proběhnou za provozu.