Rada města Kolína schválila návrh na oslovení šesti firem na zhotovení zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci deseti bytových jednotek pro osoby se sníženou pohyblivostí, a to bytovém komplexu v Husově ulici. Jde o byty s pečovatelskou službou. Projektová dokumentace má posloužit jako jedna z možností pro získání dotace na rekonstrukci těchto bytů. V současné době je však problém s dostupností projektantů, kterých je nedostatek, tedy těch, kteří mají ještě volnou kapacitu. Přesto vedení města věří, že se někdo z oslovených projektantů nebo i z těch, kteří přímo oslovení nebudou, do výběrového řízení přihlásí. Dotační výzva, do které by se město s rekonstrukcí výše uvedených deseti bytových jednotek chtělo přihlásit, bude vyhlášena na podzim. Do té doby ale musí mít již připravenou projektovou dokumentaci.