Již dlouhou dobu panuje v Kolíně nespokojenost občanů s městskou autobusovou dopravou. Množí se stížnosti nejen na velká zpoždění či přímo vynachávaní jednotlivých spojů, ale rovněž na nezdvořilé až hrubé chování některých (samozřejmě, že ne všech!) řidičů autobusů. S fungováním městské autobusové dopravy není spokojeno ani vedení města. "Pan místostarosta Růžička již byl na jednání s občany v Sendražicích, shromážil jejich výhrady, které se k nám ale dostávají samozřejmě i z jiných částí Kolína, z rúzných časů, kdy autobusy vynechávají nebo jezdí s obrovskými zpožděními," uvedl starosta Vít Rakušan.

Vytýkací dopis regionálmu vedení společnosti Arriva byl již odeslán a nyní město postupuje do dalšího kola. Tentokrát město vyzvalo k jednání přímo generálního ředitele společnosti Daniela Adamku, to se uskuteční v pondělí 11. prosince. "Budeme jednat a uplatňovat naše výhrady a podněty nashromážděné od občanů. Řekneme to velmi jasně a upřímně i s ohledem na to, že v roce 2019 se bude soutěžit nový dodavatel služeb v oblasti městské autobusové dopravy. Podmínky výběrového řízeni však budou podrobně známy již v průběhu roku 2018 a budeme mít různé požadavky na modernost, ekologičnost, velké nároky budeme mít na bezbariérovost autobusů apod. Požadavky chceme  formulovat tak, aby kvalita, kterou získáme od jakéhokoliv dodavatele, byla prokazatelně vyšší a smlouvu chceme definovat opravdu přísně, včetně všech sankcní pro případ, že by městská autobusová doprav dobře nejezdila. A firmě Arriva samozřejmě řekneme, že by bylo žádoucí, aby na kvalitě začala v roce 2018 sama od sebe intenzivněji pracovat, protože v roce 2019 to bude podmínkou pro kohokoliv, kdo by chtěl tuto službu v Kolíně poskytovat," dodal starosta.