Rada města Kolína odsouhlasila návrh na oslovení firem na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce západního křídla zámku - restaurování fasády", která bude realizována ještě v letošním roce. "Jde o firmy, které byly osloveny tak, jak naše směrnice vyžaduje. Ale již předvýběr firem byl v tomto případě konzultován s památkáři. Jde o to, aby to skutečně byly firmy, které umí opravovat a restaurovat umělecká díla," upřesnil starosta Vít Rakušan. Restaurování fasády bude financováno z dotačních prostředků, které město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací.