Město Kolín zažádalo z dotačního Programu prevence kriminality pro rok 2019 Ministerstva vnitra o finanční podporu pro realizaci celkem pěti projektů v úhrnné výši 589 408 Kč. Všechny záměry se týkají zvýšení bezpečnosti a prevence a jsou výstupem pracovní skupiny Bezpečný Kolín. „Tradičně žádáme o rozšíření kamerového systému o dva body v centru města. Kamerový body by měly být umístěny na rohu ulic Pražská a Na Hradbách, kde dochází nejčastěji k poškozování městského mobiliáře, vyvráceným značkám, košům apod. A na rohu ulic Karolíny Světlé a Kouřimské. Volba umístění je na základě doporučení Policie ČR i policie městské. Dále bychom chtěli opět uspořádat velmi úspěšný ‚Kurz sebeobrany pro ženy‘ – jehož kapacita byla doposud nedostačující. V kurzu policie upřednostní zejména pro dámy, které se každodenně mohou dostat v rámci úředních povinností do styku s agresivními klienty. Třetím podaným projektem je ‚Efektivní systém sběru injekčních stříkaček‘ - takzvaná aplikace jehlomat, jež umožní provázání veřejnosti, terénních pracovníků a strážníků městské policie při hledání a likvidaci sběru odhozených injekčních stříkaček. Velmi zajímavá je i nabídka interaktivní výstavy ‚Drogy, tanec se smrtí‘, což je preventivní akce na základě příběhů a výpovědí konkrétních lidí určená především pro žáky druhého stupně základních škol. Lektorsky ji zajišťuje Český červený kříž a vyškolení pracovníci policie ČR. Poslední pátou žádostí je ‚Bezpečnost seniorů v domě s pečovatelskou službou‘. Hlavním účelem je zabudování bezpečnostních prvků do jednotlivých bytů v domě s pečovatelskou službou – jedná se o kouřový požární hlásič a o tzv. tísňové tlačítko,“ uvedl starosta Vít Rakušan.