Jak známo, v nedávné době byla započata revitalizace okolí chrámu sv. Bartoloměje, na jejíž realizaci získalo dotační prostředky město Kolín z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně z výzvy Revitalizace vybraných památek. Jak se ale zdá, nemuselo by zůstat "pouze" u revitalizace okolí. V druhém kole stejné výzvy si totiž podala žádost rovněž kolínská římsko-katolická farnost, a to na kompletní obnovu vnitřních prostor chrámu sv. Bartoloměje, včetně rekonstrukce varhan. V současné době se čeká na výsledky hodnocení posledních dvou projektů, přičemž jedním z nich je právě chrám sv. Bartoloměje. Výsledek by měl být znám v řádech dnů.