Zastupitelstvo města Kolína schválilo Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška přináší podstatnou informaci pro občany o změně termínu platby za odpad. „Původně se měly platby za odpad zaplatit do konce května 2020. A teď podle nové vyhlášky, jsme termín posunuli až do konce července. Ale jen pro tento rok z důvodu koronaviru, jinak je režim standardní,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Kancelář pro úhradu poplatku za odpad sídlí v Podnikatelském inkubátoru CEROP v Sokolské ulici.