Po letošní opravě vnější fasády budovy obřadní síně na městském centrálním hřbitově jsou připravovány další investice do zvelebování budovy. Aktuálně je pro rok 2018 naplánována rekonstrukce všech vnitřních částí objektu - vyjma samotné smuteční síně - včetně kompletní rekonstrukce elektrorozvodů. Na investici je vyčleněno cca 2,8 mil. korun. Teprve po realizaci výše uvedené první etapy přijde na řadu rovněž revitalizace smuteční síně, na kterou však v návrhu rozpočtu na příští rok finanční prostředky vyčleněny nejsou. Příprava na tuto investici však již probíhá, a to ve spolupráci s architektem a památkovým úřadem. Příprava by měla být dokončena ještě v tomto roce.