V pondělí 26. února by měla být zahájena oprava okružní křižovatky v Masarykově ulici v místě křížení s ulicemi Tyršova a Rimavské Soboty. Po dokončení křižovatky proběhne rekonstrukce Masarykovy ulice v úseku od kruhové křižovatky k areálu Vodního světa. Objízdná trasa pro městskou autobusovou dopravu bude vedena ulicemi Bezručova, Dělnická a Družstevní. 

A proč se nezačalo v pořadí první okružní křižovatkou v místě křížení s ulicí Benešova? Tato je totiž zčásti v majetku města a zčásti v majetku kraje, který zastupuje Správa a údržba silnic (SÚS). A v návaznosti na kolizi s jinými termíny SÚS nechtěla, aby se v této době začínalo právě opravou uvedené křižovatky. Co se týká reklamovaná část Masarykovy ulice v úseku mezi ulicemi Benešova a Tyršova, ta bude v dohledné době opravena na náklady firmy Strabag, která původní rekonstrukci prováděla. Celá Masarykova ulice, včetně všech okružních křižovatek, vyjma křižovatky u gymnázia, byla měla být zrekonstruována nejpozději do 31. května letošního roku.