Žerotínský palác v areálu kolínského zámku čeká v příštích letech kompletní rekonstrukce krovů a střechy. Jedná se o jednu z největších akcí města z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. „Už jsme nechali udělat fasádu a teď by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci krovů a celé střechy. V tuto chvíli se ještě řeší projekt s Národním památkovým ústavem. Zatím to vypadá, že bude realizace rozdělena do dvou let - to znamená do dvou etap. V letošním roce bychom na obnovu čerpali z programu Regenerace dva miliony korun a dva miliony, pokud se podaří ušetřit, z našeho rozpočtu. V příštím roce, pokud finanční podporu dostaneme, tak bude financování obdobné. Náklady, pouhým odhadem - to zdůrazňuji, na celou střechu jsou přibližně 8 milionů korun,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. „A my bychom dobu rekonstrukce střechy a krovů chtěli využít k přípravě následujících fází, které by se věnovaly interiérům Žerotínského paláce. To znamená, že tuto část zámku už budeme mít vnějškově vyhotovenou – fasádu, nádvoří, osvětlení i střechu, ale vnitřek zámku stále ještě nežije. Nápadů na jeho využití by se našlo jistě mnoho. A to chceme připravit,“ doplnil starosta Vít Rakušan.