Už jen jeden měsíc má firma, která v Kolíně provozuje či spíše provozovala reklamní lavičky, na to, aby je odstranila. "Do konce března je firma vyzvána, aby svůj mobiliář odstranila. Pokud tak neučiní, bude odstraňovat město Kolín, ale potom náklady na odstranění laviček bude firmě samozřejmě účtovat," uvedl starosta Vít Rakušan. Město Kolín reklamní firmu v minulosti již několikrát vyzývalo k nápravě neutěšeného stavu, nicméně bezvýsledně. Nové přelepy se objevovaly pouze v době v dobách masivních reklamních kampaní. Po většinu času však zůstávaly zanedbané a polepové plochy (sloužící jako opěradla) potrhané. Po dohodě s městským architektem budou reklamní lavičky postupně nahrazeny novými.