Již zítra - tedy v úterý 11. července - předá město Kolín společnosti ACG Real s.r.o. staveniště bytového komplexu v Benešove ulici č.p. 637 - 641 a ulici Míru č.p. 636. Zakázka byla vysoutěžena za 14,8 mil. Kč s DPH. V den předání staveniště zároveň proběhne společná schůzka s nájemci bytového domu a bude s nimi projednán harmonogram. Akce potrvá dvacet týdnů, takže by měla být dokončena ještě v letošním roce. V rámci akce Snížení energetické náročnosti bude provedena částečná oprava střechy, střešní zateplení, a kompletní zateplení pláště. Dále proběhně výměna oken, úprava vikýřů a v nebytových prostorech výměna všech výkladců. "Projekt se asi o měsíc a půl zdržel, protože původní firma, která zakázku původně vyhrála, nakonec ze soutěže z vlastního rozhodnutí pro nedostatečné kapacity odstoupila. Celá akce je mimořádně náročná, čemuž odpovídá naše dlouhodobá příprava. Výše přiznané dotace z Výzvy č. 37 Integrovaného regionálního operačního programu činí 6 mil.Kč," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. "Toto však není jediná investice, kterou bychom v letošním roce chtěli stihnout. V rozpočtovém opatření jsme nově doplnili částku o cca 5,5 mil. Kč na kompletní rekonstrukci elektrorozvodů v tomto bytovém komplexu. Stávající elektrorozvody jsou ještě původní a v podstatě dožily. Věřím, že proměnu celého bytového komplexu občané ocení, vždyť další kousek našeho veřejného prostoru prokoukne," doplnil místostarosta.