Jak jsme vás již informovali, sendražický separátní rozhlas zůstane po dohodě místních obyvatel s vedením kolínské radnice zachován. Zabezpečené technické zázemí pro vysílání bylo nakonec instalováno v prostorách hasičské zbrojnice a o rozhlas se bude starat - jako doposud - paní Sixtová, s kterou již město uzavřelo novou dohodu. "Především šlo o software, který jsme se zavázali koupit a pak jsme řešili, kde bude hlásné místo. Také jsme aktualizovali pravidla pro používání městského rozhlasu, kde jsme přímo definovali, že sendražický separátní okruh je zachován. Snad se nám podařilo lidem v Sendražicích dostatečně vysvětlili, že dočasné vypnutí separátního okruhu nebylo dáno tím, že bychom je chtěli této výsady zbavit, ale tím, že se přecházelo z analogového vysílání na digitální a jejich původní systém po napojení na nový již nebyl funkční," vysvětlil starosta Vít Rakušan důvody, proč sendražický okruh nějaký čas nebyl funkční.