V Sendražicích je v současné době prováděno odbahnění rybníka Haltýře. Jak se zdá, práce prozatím probíhají bez potíží. Firma, která odbahnění realizuje, zajistila přilehlé silnice i nemovitosti před jejich poškozením. „Bahno se se vozí směrem k obci Veltruby, na zpevněný prostor za bývalou drůbežárnu, kde zůstane k vyschnutí, a poté se bude odvážet na skládku. To jenom pro informaci, aby nevznikla panika, že se bahno rozváží v okolí po polích apod.,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Informaci ještě doplnil místostarosta Michael Kašpar: „Jedná se o standardní postup, který jsme řešili s Odborem životního prostředí. Odpad obsahuje některé těžké kovy, například arsen – proto se musí nejprve vysušit a poté jej lze zlikvidovat.