Pracovníci Odboru životního prostředí Městské úřadu Kolín provedli v roce 2016 celkem pět kontrol kotlů na pevná paliva umístěných v rodinných domech. Kontroly byly provedeny na základě oznámení sousedů. Všechny osoby, kterých se oznámení ze strany nespokojených sousedů týkalo, umožnilo provedení kontroly bez jakýchkoliv problémů s tím, že nemají co skrývat. Rovněž ve všech případech byly předloženy relevantní doklady vztahující se k provozu kotle na pevná paliva. Konkrétně šlo o doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, doklad o nákupu paliva a zprávu o provedení kontroly spalinové cesty. A jaký byl výsledek? "Při kontrolách nebylo zjištěno žádné spalování nepovolených paliv, tzn. ani odpadů, jak obvykle stěžovatelé uvádějí, ani nějaké zásadní porušení povinností provozovateli zdrojů," uvedla tisková mluvčí radnice Iva Blűmelová.