pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.

Trhy a burzy v Kolíně a okolí |

sběratelské, farmářské, tradiční, řemeslné...

01.02.2020
Sobota
08:00
13:00
300
Trh exotických i domácích zvířat, rostlin, nákup pomůcek a krmiva.
08.02.2020
Sobota
07:30
Už patnáct let se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, nejdříve každou sobotu v měsíci, v minulém roce pak dvakrát za pololetí, v letošním roce pak kompromisně čtyřikrát za pololetí. A jako každoročně připomínáme, že kromě výše zmíněného artiklu rádi přivítáme i...
20.02.2020
Čtvrtek
2880
20.02.22.02.
17. mezinárodní kontraktační a prodejní veletrh dřevozpracujícího průmyslu
2880
20.02.22.02.
Veletrh nejem pro všechny chataře a chalupáře.
21.02.2020
Pátek
2880
20.02.22.02.
17. mezinárodní kontraktační a prodejní veletrh dřevozpracujícího průmyslu
2880
20.02.22.02.
Veletrh nejem pro všechny chataře a chalupáře.
22.02.2020
Sobota
2880
20.02.22.02.
17. mezinárodní kontraktační a prodejní veletrh dřevozpracujícího průmyslu
2880
20.02.22.02.
Veletrh nejem pro všechny chataře a chalupáře.