pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.

Trhy a burzy v Kolíně a okolí |

sběratelské, farmářské, tradiční, řemeslné...

11.04.2020
Sobota
07:00
Už patnáct let se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, nejdříve každou sobotu v měsíci, v minulém roce pak dvakrát za pololetí, v letošním roce pak kompromisně čtyřikrát za pololetí. A jako každoročně připomínáme, že kromě výše zmíněného artiklu rádi přivítáme i...
18.04.2020
Sobota
09:00
17:00
480
Můžete e těšit na české originální řemeslné výrobky, výtvarné dílny pro děti a dospělé, ukázky řemesel - mistr kovář, hrnčíř, řezbář, přadlena, ručně vyřezávaný dřevěný kolotoč a "kozí taxi" z dílny řezbáře Matěje, dřevěné atrakce pro děti a dospělé, ukázky canisterapie.