Město Kolín získalo dotaci na vypracování regulačního plánu městské památkové rezervace. Zakázku vysoutěžil pražský architekt Pavel Krolák, který pro kolínskou radnici v nedávné minulosti již zpracovával územní plán. "Regulační plán městské památkové rezervace znamená regulativy ve smyslu - myslím, že pozitivním - jaké mají být a nemají být kde reklamy a co se může a nemůže udělat v památkové rezervaci. Do dneška tady žádné regulativy nastaveny nejsou a my je nastavit chceme. Myslím, že si toho považují a kvitují to i zástupci Národního památkového ústavu. Plán bude tvořen i ve spolupráci s naším městských architektem," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že vysoutěžená cena plánu se pohybuje kolem půl milionu korun. Z této částky bude dotačně pokryto 90 %. "Plán samozřejmě nebude platný zpětně, proto bychom zároveň bychom chtěli nastavit motivační dotační program pro podnikatele, kteří již v památkové rezervaci v centru města podnikají a chtěli by se řídit tím, co jim architekti povolí," dodal místostarosta.