Co nevidět by měla být zahájena výstavba nového parkoviště v Březinově ulici. Výběrové řízení na realizaci zakázky již proběhlo, zájemců bylo sedm. Čeká se pouze na schválení vítěze Radou města Kolína. Parkoviště s kapacitou navýšenou o dalších pětatřicet míst by mělo být dokončeno do srpna. Zároveň byl radními schválen návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na rozšíření parkovacích míst v Čechových Sadech. Osloveny budou firmy: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA ze Zásmuk, SILMEX z Českých Budějovic, HALKO stavební společnost z Kolína, AVE Kolín, STRABAG z Prahy a K + G - tranzit z Dolního Nouzova. V Čechových Sadech by parkovací kapacita měla být navýšena a dalších cca třicet míst.