Výstavbu víceúčelového hřiště u Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy v Kutnohorské ulici provázejí komplikace. Firma S-Vision ze Staňkova, která zakázku vysoutěžila jako první v pořadí totiž nakonec od realizace zakázky odstoupila. Totéž učinila i druhá firma v pořadí Sportovní podlahy Zlín. Zájem o realizaci zakázky nakonec projevila až třetí firma v pořadí Safeconn z Velimi. Ale protože už se zakázkou nepočítala, před podpisem smlouvy s městem si chce ověřit, zda před prázdninami bude mít volné kapacity nějaká subdodavatelská firma, která je schopna na hřišti zhotovit stěrku, aby mohla být zakázka včas dokončena. V tomto období je pochopitelně o podobné firmy enormní zájem. Náklady na stavbu víceúčelováho hřiště (volejbal, malá kopaná, nohejbal, koše, doskočiště atd.) by měly činit cca 3,3 mil. Kč včetně DPH. Stavba by měla být kompletně dokončena nejpozději do konce letošního roku s tím, že hlavní práce proběhnou v průběhu letních prázdnin.