Rekonstrukce okružní křižovatky v místě křížení ulic Masarykova a Benešova byla zahájena ve středu 9. května. Poslední dočasná křižovatka z betonových bloků v Masarykově ulici bude definitivně nahrazena trvalou stavbou. "S firmou jsme se nakonec dohodli, že bude lepší v jednom zátahu udělat i reklamovaný úsek. V řádu týdnů bychom tak měli mít Masarykovu ulici kompletně hotovou," sdělil starosta Vít Rakušan. Vozovka v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Benešova a Tyršova (a Rimavské Soboty) byla dokončena v prosinci loňského roku, ale ještě před převzetím díla město reklamovalo zvlněný povrch, který byl zapříčiněn porouchaným finišérem. Zhotovitelská firma reklamaci uznala. Původně se počítalo s opravou povrchu až v průběhu léta. Nyní se však zdá, že Masarykova ulice bude dokončena do konání Kmochova Kolína (což bylo podmínkou) i s opravou reklamovaného povrchu. Kompletní objízdné trasy jsou k dispozici na webu města. Situační obrázek s uzavírkami je ke stažení zde