Od dnešního dne (1. února) by měla začít rekonstrukce Bachmačské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Míru po křižovatku s ulicí V Zídkách. Pro dopravu budou mimo komunikace samotné v některých obdobích uzavřeny též obě zmíněné křižovatky.

V opačném směru od křižovatky s ulicí Míru byla Bachmačská ulice rekonstruována již před čtyřmi lety. "Po nějakých problémech, které tam byly se soukromým vlastnictvím pozemku, se podařilo dohodnout, že k rekonstrukci v celém rozsahu může dojít," vysvětlil důvody výrazného časového odstupu mezi oběma fázemi již v září starosta Vít Rakušan. Rekonstrukce se bude týkat vodovodního řadu, kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení. Obnovení ulice by mělo proběhnout bez zásadních inovátorských akcí, a to včetně zachování původní mozaiky na chodnících.

"V průběhu stavby bude po nezbytně nutnou dobu přerušen provoz autobusové zastávky v ul. Míru, kde zastavují linky 3 a 30. Linky budou zastavovat na zastávce U Vodárny a poté až na zastávce Samoobsluha. Přesný termín přerušení obsluhy autobusové zastávky bude upřesněn v závislosti na průběhu stavby. Termín bude stanoven a uveřejněn v dostatečném předstihu na přilehlých autobusových zastávkách. Z důvodu zajištění lepší dopravní obslužnosti, bude uzavírka rozdělena na dílčí části. V návaznosti na prováděné práce budu uzavírány úseky dotčených komunikací," uvádí tisková zpráva města k dopravním omezením, která budou realizována během rekonstrukce.

Situační plánek s vyznačenými uzavírkami a objízdnými trasami naleznete zde.