Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Vedení města představuje první komplexní šedesátistránkovou Výroční zprávu města Kolína za rok 2020. Pro občany ji vypracoval ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila investiční záměr a žádost o grant na rekonstrukci Kmochova domu v Kolíně. Město poté, co dům plně ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila Závěrečný účet města spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2020 ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 5/12/21
Vedení města Kolína přikročilo spolu s dopravcem MHD spol. OAD Kolín s.r.o. ke sjednocení slevových průkazek na jízdné. Dopos ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila vítěznou firmu, která dokončí druhou fáze rekonstrukce Čistírny odpadních vod TPCA v průmyslové z ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na veřejnou zakázku týkající se rekonstrukce kanalizace, povrchů a veřejného osvětlení ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína rozhodla o výběru projektanta na zakázku s názvem „Zpracování změny č. 5 územního plánu Kolín“. Ze čtyř zas ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 5/10/21
V pondělí 3. května byla spuštěna on-line rezervace termínů úředních setkání pro Živnostenský odbor Městského úřadu v Kolíně. ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na časově omezené parkování v ulici Pražská. Zaká ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala dodavatele na porevizní opravy požárních zařízení v objektech Odboru správy bytových a nebytových p ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »

NOVINKY

Městská knihovna v Kolíně má od 12. 4. otevřeno a fungujeme téměř bez omezení. Na základě vládních opatření musíme vyžadovat při návštěvě knihovny respirátory a regulovat počet čtenářů na jednotlivých odděleních vzhledem k jejich velikosti (1 čtenář na 15 m2).
---------------------
COVID TESTY v Kolíně
Antigenní testy v kolínské nemocnici registrace
Antigenní testy v COVIDPOINT - Kolín Husova registrace
Antigenní i PCR testy 1. Kolínské sanatorium v Břízách 478 registrace
PCR testy možnosti objednání
Souhrnné informace
----------------------------

Akce na kolínsku

Máte informace které potřebujete sdělit široké veřejnosti? Potřebujete prezentovat svoji firmu, služby, výrobky nebo akce které pořádáte? Kontaktujte redakci kolínských stránek.
-----------------------
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.