Autobusovým nádražím se Kolín chlubit nemůže. Jeho plocha je tvořená betonovými panely, cedule na odjezdových stáních se snad od 50. let nezměnily. Pravdou ovšem je, že kvalitní smalt na cedulích je celkem dobrou vizitkou. Místní už si zvykli, ale pokud přijede někdo z větší dálky, diví se, že na nádraží cestující nemají k dispozici krytou čekárnu, sociální zařízení, informační kancelář ani elektronickou informační tabuli. Naštěstí autobusové nádraží léta profituje ze sousedství slušně vybavené odbavovací haly Českých drah. Od minulého roku situaci zachraňují Asiaté, kteří se nastěhovali do nově adaptovaných přízemních prostor přiléhajících k "busáku". Elektronickou tabuli odjezdů ani luxusní čekárnu sice nezřídili, ale zato se postarali o nadstandardní zázemí pro cestující. Tvoří ho tři provozovny. Prodejna potravin má bohatý sortiment včetně domácích potřeb a otvírací dobu od 5 do 20 hodin. Sousední, staromilsky zakouřená hospoda BH podává nápoje nonstop, odskočit si zde můžete i na WC. Opodál stojící osamocený stánek - bistro, nabízí rychlá smažená jídla. Že by tím nádraží obrazně řečeno vstoupilo do Evropy, se říci nedá, ale do Asie se bezesporu přiblížilo. Zeptali jsme se místostarosty Tomáše Růžičky, jestli má město v dohledné době nějaký záměr s neuspokojivým stavem autobusového nádraží. "Všichni víme, že naše město dlouhodobě potřebuje investovat do autobusového nádraží. Je to otázka finančních prostředků, které naše město v letošním rozpočtu nemá. Rok 2012 je s ohledem na dluhovou službu města ještě rokem finančně náročným. Zatím pouze provádíme nejnutnější povrchové opravy. Pokud nalezneme vhodného investora, který předloží zajímavý a skutečně rozumný projekt, můžeme dle mého názoru začít," odpověděl Tomáš Růžička. meč, slad