Je jisté, že minimálně letos Kolín víceúčelovou halu mít nebude. Chápe to i generální manažer klubu BC Kolín Miroslav Sodoma, přestože nedostatečné vybavení školní tělocvičny Spojů vadí činovníkům basketbalového federace, kteří zatím udělují oddílu, hrajícímu nejvyšší domácí soutěž, rok co rok pardon.

"Pokud nebude hala letos, protože peněz do sportu obecně je méně, pochopíme to. Ale nevíme, jak dlouho a do jaké míry bude sportovně technická komise tento stav tolerovat. Hala Spojů nesplňuje požadavky na zázemí kladené na klub hrající nejvyšší soutěž. Nedostatky se týkají jak hráčských šaten, tak VIP prostorů pro návštěvy z České basketbalové federace a naše sponzory, diváckého zázemí i dopingové místnosti. To vše by mělo být na vyšší úrovni. Navíc přicházíme o peníze z televizních přenosů, které nelze v hale Spojů realizovat. Tyto prostředky bychom mohli použít na pronájem haly," vysvětluje Miroslav Sodoma.

Ačkoliv v minulosti padla zmínka o stěhování klubu jinam, za lepšími podmínkami, podle manažera není tato otázka na pořadu dne. "My se stěhovat nechceme. Kdyby se klub odstěhoval, tak to už nebude BC Kolín. Já jsem Kolíňák a od začátku byl klub budován v Kolíně," potvrzuje Miroslav Sodoma. Vedení oddílu věří, že v budoucnu se karta obrátí a město najde cestu, jak stavbu nové haly financovat. "Čekáme na vyjádření nového vedení města, zda zamýšlí v příštích letech zlepšit podmínky pro halový sport, " říká manažer BC Kolín. Zatím ale platí, že vedení města nemá představu, kdy a kde prostředky na stavbu haly najde. Rámcově ale pro záměr je. Tématu se týká i anketa Kolínského Presu, který vyjde zítra. meč

Američanům zatím vyhrávat v tělocvičně nevadí. FOTO - BC Kolín