Městští zastupitelé odhlasovali prodej objektu bývalé cukrárny Bavega, v Husově ulici č. p. 70. Získala jej společnost Aria spol. s r.o., která za něj městu nabídla 10,237.500 Kč. O dům projevilo zájem celkem třináct uchazečů, nejnižší nabídka činila 4,900.000 Kč. Nový majitel se smlouvou zavazuje převzít všechny závazky města k bytovým i nebytovým částem domu (tedy i k současným nájemcům) a pod sankcí je povinen do dvou let opravit fasádu.

Samotnému hlasování o prodeji předcházelo v diskuzi občanů vystoupení současného nájemce Davida Teplého, který označil jednání města za neférové. Řekl, že když se jednalo o pronájmu kavárenských prostorů, bylo mu řečeno, že se dům rozhodně prodávat nebude. Poté do něj a zahrady prý zainvestoval nemalé peníze.

Místostarosta Jiří Buřič ospravedlnil prodej tím, že o osudu „Bavegy“ nejednala pouze současná rada, ale opakovaně i rady předchozí po dobu dobrých třinácti let. Před samotným pronájemem panu Teplému se prý rada přiklonila k pronájmu, ale časem zjistila, že město nemá na další investice a proto se nyní přiklonila k prodeji. Vedoucí odboru správy majetku tvrzení pana Teplého o investicích do domu jednoznačně odmítl. Investovalo prý město, a to tím, že se za úpravy v objektu vyrovnalo s předchozím nájemcem. Co se týká zahrady, město dodalo kontejner a pan Teplý práci.

Když chtěl David Teplý reagovat, zabránil mu v tom starosta Miroslav Kaisler s tím, že vznesl otázky a odpovědí se mu již dostalo. Nakonec se však k mikrofonu přece jen dostal a upřesnil, že neměl na mysli investice do budovy, ale do vnitřního zařízení. „Kdybych věděl, že je to pronájem na osm měsíců, pak bych do toho nikdy nešel,“ dodal závěrem svého vystoupení.
kop