Betlémské světlo přivezou Junáci do vlakové stanice Kolín rychlíkem R 986 z Brna v sobotu 21. prosince v 9.08 hodin. Odtud bude pokračovat v 9.14 hodin rychlíkem směr Velký Osek a Poděbrady... Starosta Vít Rakušan převezme Betlémské světlo v 9.45  hodin u vánočního stromu na náměstí. Betlémský plamínek bude k dispozici v kolínských katolických kostelech (sv. Bartoloměj, sv. Vít, kostel Nejsvětější Trojice), na faře u sv. Bartoloměje a ve Zlatnictví Hora. Skauti plamínek přinesou 22. prosince na ranní mši sv. rodičů s dětmi ke sv. Vítu na Zálabí. Lidé dostanou možnost si odpálit své svíčky či lampičky na řadě míst i mimo Kolín. Například v Červených Pečkách v sobotu 21. prosince od 10 do 12 hodin v klubovně 9. oddílu Junáka, v Kouřimi 23. prosince od 13.50 hodin na náměstí při zpěvu koled i v Ratenicích 24. prosince od 16 do 17 hodin při Ratenickém koledování v kostele sv. Jakuba Většího. slad