Světový den ledvin proběhne ve čtvrtek 10. března a letos se zaměří na děti. Některým z chronických onemocnění ledvin přitom trpí každý desátý občan České republiky. Dospělým lidem jsou navíc v tento den k dispozici bezplatné konzultace přímo v kolínské nefrologické ambulanci NephroCare v budově H Oblastní nemocnice Kolín, a to od 8 do 9 hodin. Právě v dialyzačních střediscích končí ti lidé, kterým ledviny selžou zcela. Dětí mohou být ohroženy již v raném věku. Je proto velice důležité všímat si některých indicií, které mohou ukazovat na to, že něco není v pořádku. Může se jednat i o vrozená onemocnění, s nimiž se dítě narodí a která nemusí být na první pohled patrná, či o vrozenou dispozici k některým onemocněním, například k vysokému krevnímu tlaku. von