Město Kolín nechá během léta zdemolovat chátrající armádní objekty na Kollárově náměstí. "Budovy jsou v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení na železniční trať," zdůvodnil rozhodnutí starosta Vít Rakušan. O demolici se postará společnost AVE. Ta zakázku provede za 2,374 miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Radní vybrali vítěze z celkem 4 nabídek. "Museli jsme vybrat firmu, která má k tomu technické osvědčení," dodal 2. místostarosta Jan Pospíšil. Zatím se neví, co s uvolněnými pozemky bude. Každopádně budou zplanýrovány a počká se na vhodný záměr. "Je to velmi zajímavý pozemek na velmi zajímavém místě, takže nápadů očekávám dost," dodal starosta s tím, že město zatím pozemek neprodá. Kdysi chtěl na stejné místě postavit mateřskou školu ředitel občanského sdružení Prostor Petr Steklý. Nepovedlo se mu však získat dotaci ani investora. meč