Vánoční bedna přání, do které kolínští občané - tak jako každý rok - vhazovali podněty, přání i poděkování, letos obsahovala téměř pět set vzkazů. „Podněty budou vyhodnoceny a rozděleny dle jednotlivých oblastí a poté předány příslušným odborům,“ uvedla tisková mluvčí kolínského městského úřadu Šárka Hrubá.

A co si místní nejčastěji přejí? Stejně jako loni např. navrácení retro hodin na nádražní budovu. Dále se objevila přání na opravy některých chodníků, vybudování přístupového chodníku k evangelickému hřbitovu, přechod pro chodce u myčky v ul. Mikoláše Alše, rekonstrukce hřiště „u kojeňáku“, výdejní automaty u Labe se správným krmením pro labutě a vodní ptáky, úpravy jízdních řádů MHD, opravu rozbitých košů na ulicích, omezení rychlosti na Jiráskově náměstí a v Tovární ulici a mnohá další.

Zazněla rovněž obecná mezilidská přání jako konec koronaviru, zdraví či spokojenost a bezpečnost občanů města Kolína. Přáníčka tradičně obohatily dětské kresby a nechyběla ani drobná finanční hotovost v úhrnné výši 42 Kč. Suma bude samozřejmě řádně zaúčtována.