Dle současně platných mimořádných opatření je povinnost provést testy na přítomnost Covid-19 u klientů a zaměstnanců v domovech pro seniory, ale i v dalších pobytových sociálních službách v ČR, kde je riziko přenosu vysoké. Jak to vypadá s vývojem situace v městských domovech pro seniory v Kolíně?

„Jarní epidemii jsme prožili defacto bez problémů, teď na podzim jsme už nákazu zaznamenali jak u klientů, tak u personálu - mluvíme-li o domovu Nad zastávkou a domovu ve Slovenské - se to nedotklo. Aktuálně služby prošly povinným testováním,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Městské pobytové sociální služby po prvním kole testů hlásí příznivý výsledek. „Testování dopadlo velmi dobře. Klienti ani personál v pobytové službě pozitivní nejsou, zachytili jsme pouze pozitivní test u pracovnice pečovatelské služby v terénu,“ upřesnil Michal Najbrt. Antigenní testy by měly být, dle pokynů MZČR, zopakovány každý týden.