Město Kolín se jako jedno z prvních měst v Česku aktivně zapojilo do projektu Odpovědné zadávání veřejných zakázek a podílí se tak na vytváření zcela nového pohledu na vynakládání veřejných prostředků. "Myšlenka odpovědného zadávání veřejných zakázek má původ v Londýně a z anglických zkušeností vychází i město Kolín. Myšlenku odpovědného zadávání do země přivezla a snaží se prosadit organizace Nová ekonomika, která poskytuje důležitou podporu prvním obcím a institucím, které se rozhodly principy odpovědného zadávání přijmout za své. Jedná se o nový přístup k vynákládání veřejných finančních prostředků, jenž je významný v tom, že kromě samotného zboží, práce, či služby můžeme získat pro oblast kde žijeme i další důležitou přidanou hodnotu, můžeme efektivněji naplňovat i další strategické cíle obce," vysvětluje vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Kolíně Martin Tichý.

Konkrétním příkladem, který aplikovalo i město Kolín, může být vypsání veřejné zakázky na stavební práce, kdy obec získání veřejné zakázky podmiňuje zaměstnáním občanů evidovaných na úřadu práce, nebo požaduje zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním, případně ukládá jako podmínku rekvalifikaci určitého počtu osob v dané obci a využívá tím smysluplně veřejné zakázky jako podpůrný nástroj pro zvyšování zaměstnanosti. Další oblasti, na které je možné v rámci nových přístupů zacílit, mohou být ekologie, nebo sociální témata, je možné požadovat certifikáty původu "Fair trade" nebo případně vyžadovat ekologicky šetrná řešení," zmínil Martin Tichý. pres