Období adventu začíná čtyři neděle před prvním svátkem vánočním (Boží hod vánoční). Letos první adventní neděle - také zvaná železná - připadá na 29. listopadu, dále následují neděle bronzová (6. prosince), stříbrná (13. prosince) a zlatá (20. prosince). Začátek nového liturgického roku každoročně připomíná vedení města spolu s farářem Římskokatolické církve P. Jánem Halamou skrze jednotlivá adventní zastavení na Karlově náměstí. Tradici doprovází zapálení svíce na městském adventním věnci a bohatý doprovodný program.

Jak tomu bude letos v době proti - koronavirových opatření? „Vánoční program se chystá, ale bude muset být významně omezen. Například rozsvícení vánočního stromu - už v tuto chvíli pracujeme s alternativou, že bychom vánoční strom rozsvítili s panem farářem a rozsvěcení přenášeli on-line formou,“ sdělil starosta Michael Kašpar.

Kolínský advent byl v tomto roce podpořen částkou 500 000 korun od TPCA - jak s darem město naloží, pokud bude program omezen či v některých případech i zrušen? „Já samozřejmě TPCA budu kontaktovat a budeme vyjednávat, jak s finančním darem naložíme,“ doplnila místostarostka Iveta Mikšíková. Období adventu, ať už s bohatým programem či nikoliv, nás vyzývá zejména k zamyšlení, duchovní přípravě na Vánoce nebo k dobročinnosti.