Rada města schválila dodavatele na svoz plastového odpadu, který se po novu třídí do žlutých popelnic. Soutěž vyhrála společnost AVE Kolín s.r.o., která se do otevřeného výběrového řízení přihlásila jako jediná. Svoz zatím platí v intervalu jednou za tři týdny. Cesta by byla otevřená i k pravidelnému svozu jednou za 14 dní, ale potíž je ve stále rostoucích nákladech za odpadové hospodářství. „Město Kolín za rok vydá na nakládání s odpady zhruba 50 milionů korun. Od občanů se formou poplatků vybere přibližně 18,5 milionů korun a mezitím je významný minusový rozdíl, který musí být uhrazen z městského rozpočtu,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Vývoz popelnic je jen malá část z výše uvedených výdajů, město dále platí např. za provoz sběrných dvorů, likvidaci černých skládek, vývoz odpadkových košů v ulicích nebo za uskladnění odpadu a tak hledá různé varianty úspor. „Provoz žlutých popelnic je z hlediska ekologie jistě přínosný, na druhou stranu, celá ta logika toho je trošku složitější, protože v současné době mají odpadové firmy velký problém s odbytem plastu, plast se nevykupuje. My přispíváme k ekologickému chování, ale stojí nás to samozřejmě další peníze, které by se daly využít jinde. Zásadní je proto pro nás produkce odpadu. Nejpřínosnější je omezení jeho produkce. Budeme se snažit zaujmout informativní roli a distribuovat návody a tipy, jak odpad méně produkovat, více využívat, jak kompostovat atd.,“ doplnil místostarosta.