Rada města Kolína zatím nikoho nepověřila pořádáním Kmochova Kolína v roce 2011. K vyřčení pozitivního verdiktu měl chybět jediný hlas. Do soutěže se přihlásili 3 zájemci: Společnost Kristián production Jana Obrdy z Prahy, Občanské sdružení Prostor z Kolína a Tomáš Mikulský z Roudnice nad Labem. Hlasování radních skončilo patem, ačkoliv údajně největší sympatie měli k Prostoru a jeho spolupracovníkovi Oldřichu Novotnému, ředitele posledních dvou ročníků festivalu. Rada zaúkolovala vedoucího městského odboru kultury Karla Kárníka, aby do příštího jednání věc vyřešil.

Podle zákulisních informací vládnou v pozadí pořadatelství festivalu emoce a zášť. Největší vinu na nedohodě mají prý organizační pracovnice Městské hudby Františka Kmocha Jitka Křičková a dirigent orchestru Miloslav Bulín, kteří naopak protěžují Obrdovu agenturu. Oba poslali mailem těsně před pondělním jednáním městské rady svá stanoviska. V nich nevybíravým způsobem horují za Kristián production. Odvolávají se na údajné domluvu se starostou Jiřím Buřičem z června. Pokud by neshody nadále trvaly, ohrozilo by to zdárný průběh nadcházejícího ročníku festivalu.

Výtažky z dopisů Jitky Křičkové a Miloslava Bulína najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč