Na předem neohlášenou kontrolu Městských sociálních a zdravotních služeb a Pečovatelské služby města Kolína zavítala Inspekce sociálních služeb Ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví, která v oblasti sociálních služeb platí za vůbec nejobávanější kontrolní aparát. Mimo kontroly vyúčtování, řešení stížností, dostupnosti služby, jak je služba přizpůsobována osobám s různým zdravotním postižením a spokojenost uživatelů, se kontroloři zaměřili rovněž na uzávírání smluv s uživateli služeb, nastavení individuálního plánování či zda je služba poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci s potřebnou péčí a podporou. "Jsme rádi, že jsem kontrolou prošli dobře, nebyl shledán žádný správní delikt, ani nám nebyla odebrána žádná registrace. Uspěli jsme a především jsme si potvrdili, že službu máme do budoucna nastavenu dobře," uvedl místostarosta Tomáš Růžička.