Provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně se schyluje ke konci. Hlavním důvodem je zejména to, že zřizovatel, Středočeský kraj, více jak rok a půl nevydal žádné stanovisko k jejímu provozu po změně legislativy, která platí od 1. 11. 2018. Ta s sebou přináší úpravy technické, prostorové či vyšší personální nároky, vyžadující další investice. Město se proto rozhodlo činnost stanice ukončit k 1. 1. 2019 a iniciovalo schůzku se všemi zainteresovanými subjekty, jako je městská policie, Policie České republiky (PČR) a Oblastní nemocnice Kolín, aby se jejich zástupci domluvili na dalším postupu. „Jedná o přechodné období, které musíme překlenout, než Kraj situaci vyřeší, je to jeho zákonná povinnost, nikoliv povinnost města a my nemůžeme a ani nechceme jít do rizika, že bychom změnu legislativy neplnili,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Jaký tedy bude dočasný postup? U zachycených osob policie vyhodnotí zdravotní stav, pokud budou potřebovat lékařské ošetření, tak je odveze do nemocnice. Po propuštění je možné osoby pod vlivem alkoholu, které jsou schopny pohybu, umístit k noclehu do městské ubytovny pro osoby bez přístřeší nebo vrátit zpět domů. V případě agresivity, poškozování sebe či majetku budou osoby zadrženy v cele PČR. „Nutno dodat, že celkový počet záchytů v Kolíně klesá a nyní bude ještě výrazně nižší, neboť doposud sem byli sváženi i lidi z okolních regionů,“ doplnil Kašpar.