Na podzim loňského roku proběhlo setkání obyvatel na Zálabí nad tématem „Úprava Jiráskova náměstí v Kolíně – architektonická soutěž“. Místo by do budoucna mělo projít proměnou tak, aby tvář zálabského náměstí působila přívětivěji. Nyní - po proběhlé a vyhodnocené anketě - bude soutěžena studie, jejíž vyhodnocení město předpokládá v lednu 2021.

„Zadání soutěže budeme schvalovat na příštím zasedání Rady města Kolína. Sešla se odborná skupina, stále se precizují a definují soutěžní podmínky a určitě tam zahrneme námitky a požadavky, které vzešly z podnětů občanů,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Vedení města, spolu s městským architektem, už na podzim předeslali, že úpravou projde zejména prostor parkoviště, chodníky či zeleň. „Celé území je obrovské, a tak jsme chtěli, aby studie, která půjde do soutěže, byla etapizovaná, takže s panem architektem ještě řešíme určitá specifika a termíny,“ upřesnila místostarostka.