V pondělí 9. listopadu proběhne tradičně od 15 hodin v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín patnácté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu je více než 30 bodů. „Ke schválení půjde například další rozpočtové opatření. Nejzásadnější změna se týká nákladů za svoz odpadů. Náklady na odpad jsou v letošním roce vysoké, černých skládek je relativně hodně a AVE využilo ustanovení smlouvy, kde mohou cenu zvýšit o inflaci a to dělá docela dost - přes milion korun. Vliv na běžný svoz odpadu to mít nebude,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Další změny v rozpočtovém opatření přinese výstavba sportovní haly v Borkách. „Práce zatím pokračují v souladu s harmonogramem, ba dokonce rychleji než plánovaný harmonogram podle smlouvy o dílo, takže se tam v tuto chvíli prostaví víc, než jsme původně předpokládali,“ upřesnil starosta.

Dalšími body jsou návrhy kolínských subjektů na poskytnutí finančních prostředků z programové dotace města Kolína či na základě individuální žádosti. Bližší informace k programu naleznete zde. Město Kolín zve veřejnost k možnosti sledovat jednání prostřednictvím on-line přenosu zde. Audiozáznamy a videozáznamy se následně zveřejňují v archivu na internetových stránkách města.