Památku zesnulých jsme si v kalendáři připomněli v pondělí 2. listopadu, osobní návštěvou na hřbitovech pak v průběhu celého týdne. Na zemřelé jsme vzpomněli zapálením svíčky, položením květiny, věnce či modlitbou. Křesťané v tento čas získávají pro zemřelé tzv. plnomocné odpustky.

„Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby,“ uvedl farář Ján Halama.

Plnomocnými odpustky v křesťanské tradici získáváme pomoc či úlevu pro duše v očistci. Bližší informace k tématu neleznete např. zde či na webových stránkách kolínské farnosti. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.