Zatím se neví, kdy bude zkolaudována přeložka silnice I/38, neboli obchvat města Kolína. "O vydání kolaudačního souhlasu na hlavní trasu silnice I/38 bude požádáno po získání veškerých podkladů vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS), aktuálně probíhají s DOSS jednání v této věci. V současné době probíhají další kolaudační řízení na 13 stavebních objektech vyvolaných přeložkou silnice I/38," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová. Obecně se očekávalo, že stavba bude zkolaudována jeden rok po předání do předčasného užívání. V posledních týdnech byla provedena lokální sanace eroze svahu na přeložce silnice II/125. "Do konce roku 2013 bude na obchvatu města Kolína provedeno vodorovné dopravní značení plastem, které lze z technologických důvodů realizovat až na vyzrálý živičný povrch," dodala mluvčí investora. Samozřejmě, že drtivá většina Kolíňáků se z otevření přeložky raduje. Ne však všichni, hlavním předmětem kritiky je hluk v některých částech předměstí Kolína. Stěžují si lidé zejména ve Štítarech, na Výfuku, ale také z Polep. Řidiči si zase stěžují na nepřehlednou křižovatku u "cihelny". meč