Město Český Brod připravuje 2. ročník ocenění českobrodských občanů, kteří v roce 2013 dosáhli výrazného úspěchu v oblastech vědy, kultury, sportu, školních olympiád apod., ať už v jednotlivcích nebo skupinách, avšak alespoň v celostátním měřítku nebo dosáhli ocenění v rámci životního jubilea za celoživotní přínos pro město anebo přispěli hrdinským činem. Návrhy může podávat fyzická i právnická osoba. Rada města následně vybere kandidáty na ocenění. Návrhy na ocenění zasílejte do 31. ledna na adresu Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, s názvem Osobnost roku 2013. Formulář najdete na webových stránkách města. meč